Úvod

Vážená kolegyně, vážený kolego,
jmenuji se Alice Menšíková a v rámci své rigorózní práce na téma: „Názory všeobecných sester na získávání jejich odborné způsobilosti“, se na Vás obracím s prosbou o vyplnění dotazníku, který se touto problematikou zaobírá. Cílem dotazníku je zmapovat Vaše názory na získávání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, po vstupu naší země do Evropské unie.

Děkuji za Váš čas a upřímné zodpovězení otázek. Veškeré Vámi zaznamenané informace budou vyhodnocovány anonymně. S údaji přijdou do styku pouze odborníci, kteří je budou zpracovávat za celý soubor dotázaných.

Dotazník je určen výhradně sestrám!